Bu Blogda Ara

28 Şubat 2014 Cuma

İnsan Sesinin Sınıflandırılması            Ses, atmosferde kulağımız tarafından algılanabilen periyodik basınç değişimleridir. Fiziksel boyutta ses hava, katı, sıvı veya gaz ortamlarda oluşan basit bir mekanik düzensizliktir. Bir maddedeki moleküllerin titreşmesi sonucunda oluşur.

            Ses veren her madde, bir ses kaynağıdır. Ses, kaynaktan aldığı enerjilerle titreşerek yayılır. Titreşen cisimler esnek olup sesi oluşturur. Esnek olan cisimler ses dalgaları meydana getirebilir ve ses dalgalarını iletebilir. Ses mekanik dalga olduğundan yayılması için bir ortama ihtiyaç duymaktadır. Ses dalgaları ortamlarda sıkışma ve genleşme şeklinde boyuna ilerleyen dalgalardır.


            Sesin bir frekansı, boyu, periyodu ve hızı bulunmaktadır. Bir saniye içerisindeki titreşim sayısına sesin frekansı denir. Birimi ise Hertz (Hz)’dir. Dalga boyu, bir ses dalgasının oluşması için sesin aldığı yoldur. Sesin hızı normal koşullarda; havada 340, tahtada 4000-6000, suda 3000-5000, çelikte ise 8000 m’ dir. Ses boşlukta yayılmaz. Çünkü titreşen bir cismin sıkışıp genleşmesine yol açabilecek atom ya da molekül gibi tanecikler yoktur. 
*FREKANSINA GÖRE SESLER

            İnsanların üretebilecekleri ve duyabilecekleri belli frekans değerleri vardır. Normal bir insan kulağı 20–20.000 Hz frekansları arasındaki sesleri duyabilir.

            Frekans değerlerine göre ultrasonik ses ve infrasonik ses olarak iki ses çeşidi vardır.

a)      Ultrasonik Ses (Ultrason) :

            Frekansı 20.000 Hz’in üstünde olan seslere ultrasonik ses, ses üstü ses veya ultrason denir. Ultrasonik ses normal sese göre daha fazla enerjiye sahiptir ve bu sesler insanlar tarafından duyulamaz. Fakat Ultrasonik sesler birçok hayvan tarafından duyulabilir. (Köpek, yunus, yarasa).

•Ultrasonik sesten teknolojide yararlanılır.
• İnsan ve hayvanlarda hastalıklı bölgenin yeri ve büyüklüğü belirlenir.
• Cisimler dezenfekte edilir.
• Boruların kalınlığı veya çatlak olup olmadığı tespit edilir.
• Yarasalar çıkardıkları ve duyabildikleri ultrasonik ses sayesinde sesin yansıması özelliğini kullanarak yönlerini bulabilir ve avlanırlar.

     b) İnfrasonik Ses :

            Frekansı 20 Hz’in altında olan seslere infrasonik ses veya ses altı ses denir. İnfrasonik ses normal ses göre daha az enerjiye sahiptir ve bu sesler insanlar tarafından duyulamaz. İnsanlar bu seslerden olumsuz etkilenir ve uzun süre bu titreşimlerin etkisinde kalan insanlarda sağırlıklar görülebilir.*İNSAN SESİNİN OLUŞUMU

            İnsanın ses sistemi (Fonasyon sistemi) nefesli bir çalgıya benzemektedir. Bu sistem içinde 3 aygıt bulunmaktadır:

1.Solunum aygıtı: Soluk borusu, akciğerler, diyafram, kaburgalar ve karın kasları.

2.Titreşim aygıtı: Larenks (gırtlak)

3.Yankı aygıtı: Soluk borusu, göğüs, gırtlak bölgesi, yutak, ağız, alt çene, damak, burun ve sinüsler.

            Solunumun temel işlevi, organizmanın oksijen gereksinimini karşılamak ve ses üretimi (fonasyon) için gerekli enerjiyi sağlamaktır.

            2 solunum şekli vardır.Karın solunumu-abdonimal solunum.Diğeri göğüs solunumu- hektoral solunum.

            Sağlıklı bir ses üretebilmek için solunum bilinçli ve dengeli olarak yapılmalıdır.


            Soluk verme sırasında trakea yoluyla (soluk borusu) akciğerden gelen havanın ses tellerini titreştirmesiyle ses üretilir. Buna fonasyon denir. Ses üretme olgusu ses tellerinin fonasyon sırasında santral sinir sistemi tarafından değişik frekanslara göre ayarlanması ve belli kuvvetteki soluk basıncının etkisiyle gerçekleşir. Doğru ve temiz bir ses üretimi için gerilimden uzak, rahatlamış bir bedene ihtiyacımız vardır.

İşte ses tellerimiz:*İNSAN SESLERİNİN SINIFLANDIRILMASI

            *Her türlü insan sesi yükseklik bakımından üç esas tonda sıralanmaktadır. Bunlar; pes, orta ve tiz olarak adlandırılırlar.

-PES: Bu sese göğüs sesi adı da verilmektedir. Sözlerin alçalan bir tonda seslendirilmesidir.

-ORTA: Hem dinleyeni hem de konuşanı en az yoran tondur. Sözlerin orta halli seslendirilmesidir.

-TİZ: Bu sese kafa sesi de denmektedir. Sözlerin ince ve keskin bir tonda seslendirilmesidir.

            *İnsan sesleri kadın ve erkek sesleri olarak ikiye ayrılır. Onlar da kendi aralarında incelik-kalınlık durumuna göre aşağıdaki gibi sınıflandırılırlar:
ERKEK SESLERİ

*BAS

            En kalın erkek sesidir.

Basso Cantante: Yüksek ve lirik karakterdeki bas sesidir. (Don Carlo'daki Kral Philip gibi.)

Bas profond: Derin bir ses gürlüğü olan, güçlü ve en kalın bas sesidir. Ağırbaşlı ve soylu nitelik taşır. (Tristan ve Isolde'deki Kral Mark gibi.)

Bas buffo: Gülünçlü özelliğe sahip, cambazlık yapabilen kıvrak sesdir. (Sevil Berberi'ndeki Dr. Bartolo gibi.)

Yüksek bas: Pesleri diğer baslardan daha zayıflır. Buna karşı tizleri parlak ve rahattır. Baritona yaklaşan sınır partilerinde bol tizleri olan bas partilerinde başarı gösterirler.*BARİTON

            Orta kalınlıktaki erkek sesidir. (Carmen'deki Escamillo gibi.)

-Dramatik bariton: Renk bakımından yüksek bası andırır. Kuvvetli ve dramatik gücü olan bir sestir. Karakter rollerinde, kahramanlık operalarında çok kabul gören bir sestir.

-Lirik bariton: Renk bakımından dramatik tenora yaklaşır, yumuşak tizleri olan, parlak ve dramatik baritondan daha hareketli bir sestir.

-Legger bariton: Lirik baritondan daha hareketli, daha hafif, daha çok tenora benzeyen bir baritondur.


*TENOR

            En ince erkek sesidir.


-Dramatik tenor: Kahramanlık tenoru da denilen bu sesin genişliği ve rengi, hemen hemen lirik baritona benzer. ( Verdi’nin Otello’su gibi )
-Lirik tenor: Rengi daha aydınlık ve daha yumuşak olan lirik tenor, tizlerinin parlaklığı ile belirir. (La Boheme'deki Rodolfo, gibi.)
- Legger tenor: Üçlü do’nun üzerindeki reye kadar çıkan bu hafif tenorlar kuvvetli olmaktan çok hareketlidirler.

-Buffo tenor: Legger tenor karakterinde, komik rollere pek uyan bir sestir.

 KADIN SESLERİ


*ALTO

            En kalın kadın sesidir ve çok az bulunur. Kontralto da denilir. Peslerde erkek sesine benzer. Rengi koyu ve sıcaktır. 
- Oratoryo kontraltosu: Özel olarak eski eserlerin icrasında kullanılan çok renkli, çok zengin, kuvvetli ve ağır bir sestir.

-Sahne kontraltosu: Renkli kuvvetli, dramatik etkiye sahip bir sestir. Karakter rollerinde görülür.

*MEZZOSOPRANO

             Orta kalınlıktaki kadın sesidir.
*SOPRANO

-Genç dramatik soprano: Yüksek dramatik sopranodan daha yumuşak bir karaktere ve daha aydınlık bir renge sahiptir. Daha hareketlidir. (R. Strauss'ın Salome veya Elektra'sı gibi.)
-Dramatik soprano: Tok ve derin renkteki sestir.

-Lirik soprano: En çok rastlanan soprano cinsidir. Yumuşaklığı ve tizlerinin berraklığı başlıca özellikleridir. (La Boheme'deki Mimi, gibi.)-Koleratür Soprano: En ince sopranodur. Gırtlaklarının olağanüstü hareketliliğiyle birer ses cambazı gibidirler. Dramatik veya lirik olurlar. Zengin bir renk ve ses kuvvetine sahiptirler. (Lucia di Lamermoor'daki Lucia gibi.)
KAYNAK

http://eodev.com/gorev/217068 
http://www.erturgutsanatmerkezi.com/seslerin-siniflandirilmasi/ 
http://www.seslendirme.org/sozluk/sesler.htm
http://www.solfejdersi.org/p/insan-sesinin-olusumu.html16 Şubat 2014 Pazar

Makam Bilgisi ve Makamsal Şarkılar
Makam:
Türk müziğinde eserlerin ses dizilerini ve dizi özelliklerini; karar sesini, güçlü perdesini, donanımını, seyrini, yeden sesini tek kelime ile ifade eden terimdir. Kelime anlamı yer olmakla birlikte, sadece seslerin yerlerini göstermek yetmemiştir. Aynı yeri kullanan makamlar vardır. Melodi yapıları farklıdır.
Karar sesi:
Bir eserin durak veya bitiş sesi, dizinin ilk sesidir. Örneğin, rast makamının karar sesi rast (sol) sesidir.
Güçlü perdesi:
Çoğunlukla iki grubun birleşmesindeki ortak ses güçlü sestir. Eser icra edilirken, bu ses çok kullanılır. Asma karar dediğimiz melodik yapı değişmesi bu seste olur.
Yeden:
Durak perdesinden önceki sestir. Ancak her makamda böyle değildir. Bazen bu sesin diyezi de kullanılabilir.
Buna Batı Müziğinde majör-minör, Türk Halk Müziğinde ayak diyoruz.

Makamların dizileri, aralıkları eşit olmayan toplamı 53 koma olan sekiz sesten oluşur.
Batı Müziğinde 1 tam ses ikiye bölünür. Türk Müziğinde ise 1 tam ses 9 parçadan oluşur. Bu 9 parçanın her birine KOMA denilir. 
TÜRK MÜZİĞİNDE PERDELER


Hangi Makam Hangi Hastalığa İyi Geliyor?

1) RAST MAKAMI: Kemik ve beyne etkilidir. Fazla uyumayı engeller. Nabzın yükselmesine yardımcı olur. Özellikle çocuk bünyesinde nem hakim olduğu için; bu nedenle oluşan dengesizlikleri düzeltir. Akıl hastalıklarına iyidir.
2) IRAK MAKAMI: Kuşluk ve ikindi vakti etkilidir. Menenjit, beyin ve akıl hastalıklarına faydalıdır. Omuz, kol, sol kol ve ellere etkilidir. Başın üst tarafına etkisi belirtilmektedir. Lezzet verir, düşünme ve kavrama konusunda etkilidir. Korku gidericidir. Saldırganlığı önleyici ve nevrotik hastaları tedavi edici etkisi vardır.
3) ISFAHAN MAKAMI: Ateşli hastalıklardan vücudu koruyucu özelliği vardır. Ense, boyun, omuzlar ve sol dirsek için etkilidir. Güven hissi, uyum sağlama, hareket yeteneği, zihin açıklığı, gönül yenileme, düzgünlük verme, zekayı açma ve hatıraları tazeleme özelliği vardır.
4) ZİREFKEND MAKAMI: Sırt, mafsal ağrılarına ve kulunca faydalıdır. Beyinle ilgili ağız çarpılmasına, kalp, ciğer, göğüs, kalça ve sağ omuza etkilidir.
5) BÜZÜRK MAKAMI: Kulunç ve beyin hasarı ile ortaya çıkan Şiddetli hastalıklara yararlıdır. Güç kazandırır. Boyun, boğaz, göğüs, ciğer ve kalp ve yan böğür (basen) için etkilidir.
6) ZENGULE MAKAMI: Kalça eklemleri ve bacak içleri ile ilgisi bulunur. Kalp hastalıklarına, menenjit ve beyin hastalıklarına etkilidir. Beyin hastalıkları ve ruh hastalıklarının tedavisi için mide ve karaciğer ateşini yok eder. XIII. asırdan önce Hicaz makamından ayrılarak oluşmuştur. Hayal ve sırlar telkin eder, uyku verir masal duygusu verir.
7) REHAVİ MAKAMI: Sağ omuz, baş ağrıları, burun kanamaları, ağız çarpıklığı ve balgamdan gelen hastalıklara, akıl hastalarına faydalıdır. Doğuma yardımcı olur. Göğüs, mide ve yan böğür için faydalıdır.
8) HÜSEYNİ MAKAMI: Güzellik, iyilik, sessizlik, rahatlık verir ve ferahlatıcı özelliği vardır. Karaciğer, kalp ve ruhların iltihabını söndürür ve yok eder. Mide hararetini giderici özelliği vardır. Büyük erkeklerde görülen gizli ateşli nöbeti ve günde bir kere gelen ateşli nöbetin giderilmesinde faydalıdır. Sol omuza etkilidir. Sıtma hastalığına iyidir.
9) HİCAZ MAKAMI: Kemiklere, beyne ve çocuk hastalıklarına tedavi edici etkisi vardır. Üro-genital sisteme ve böbreklere etki gücü fazladır. Alçakgönüllülük duygusu verir. Düşük nabız atımını yükseltir ve göğüs bölgesi diğer önemli etki alanıdır.
11) NIHAVEND MAKAMI: Kan dolaşımı, karın bölgesi, kalça, uyluk ve bacak bölgelerine etkilidir. Kulunç, bel ağrısı ve tansiyon rahatsızlıklarına faydalıdır.
12) NEVA MAKAMI: Göğsün sağ tarafına, böbreklere, omurilik, kalça ve uyluk bölgelerine etkisi vardır. Üzüntüyü giderir ve lezzet verir. Gönül okşayan makam adıyla bilinir.
13) UŞŞAK MAKAMI: Kalp, ayak rahatsızlıkları, nikriz (damla) ağrılarına faydalıdır. Gülme, sevinç, kuvvet ve kahramanlık duyguları verir. Çocukların bütün organlarını etkileyen kuru ve sıcak yellerde ve büyük erkeklerde görülen ayak ağrılarına faydalıdır.
14) ACEMA AYRAN MAKAMI: Kemiklere ve beyne etkilidir. Yaratıcılık duygusu ve ilham verir. Durgun düşünce ve duyguları canlandırır. Hanımlarda doğumu kolaylaştırır. Anne karnındaki çocuğun yanlış duruşlarının düzelmesine yardım eder. Ağry giderici ve spazm çözücü özelliği vardır.
15) SEGÂH MAKAMI: Şişmanlık uykusuzluk, yüksek nabız, kalp, ciğer ve kas rahatsızlıklarına faydalıdır. Beyin nöronlarına etkisi vardır. Mistik duygular oluşturur.
16) PENTATONİK MELODİLER: Pentatonik müzik, Asya kökenli Türk musıkîsinin en önemli ve karakteristik özelliğidir. Kendine güven ve kararlılık verir, rahatlık sağlar. Çocuklara, 9-10 yaşına kadar sadece pentatonik müzik dinletilmesi öneriliyor.

TÜRK MÜZİĞİ MAKAMLARININ RUHA ETKİLERİ ÜNLÜ FİLOZOF FARABİ’YE GÖRE ŞÖYLE SINIFLANDIRILMIŞTIR

Rast Makamı: İnsana sefa (neşe-huzur) verir.
Rehavi Makamı: İnsana beka (sonsuzluk fikri) verir.
Kuçek Makamı: İnsana umut verir.
Büzürk Makamı: İnsana cesaret verir.
Isfahan Makamı: İnsana hareket kabiliyeti, güven hissi verir.
Neva Makamı: İnsana lezzet ve ferahlık verir.
Uşşak Makamı: İnsana gülme hissi verir.
Zirgüle Makamı: İnsana uyku verir.
Saba Makamı: İnsana kuvvet verir.
Buselik Makamı: İnsana kudret verir.
Hüseyni Makamı: İnsana sükûnet, rahatlık verir.
Hicaz Makamı:
İnsana tevazu (alçakgönüllülük) verir.


*Farabi, Türk müziği makamlarının zamana göre psikolojik etkilerini de şu şekilde göstermiştir:
1. Rehavi makamı: yalancı sabah vaktinde etkili
2. Hüseyni makamı: sabahleyin etkili
3. Rast makamı: güneş iki mızrak boyu iken etkili
4. Buselik makamı: kuşluk vaktinde etkili
5. Zirgüle makamı: öğleye doğru etkili
6. Uşşak makamı: öğle vakti etkili
7. Hicaz makamı: ikindi vakti etkili
8. Irak makamı: akşam üstü etkili
9. Isfahan makamı: gün batarken etkili
10. Neva makamı: akşam vakti etkili
11. Büzürk makamı: yatsıdan sonra etkili
12. Zirefkend makamı: uyku zamanı etkilidir.


Türk Müziği’nde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır. Günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır.


Türk Musikisinde kullanılan makamlar 3 ana başlıkta toplanır:

A) Basit Makamlar
B) Göçürülmüş Makamlar ( Şed Makamlar )
C) Birleşik Makamlar ( Mürekkep Makamlar )


                                      A) Basit Makamlar
            Bir tam dörtlü ve bir tam beşliden meydana gelen dizileri vardır. Bu makamlarda güçlü, dörtlü ve beşlinin birleştiği yerde bulunur. Basit Makamlar;
 

* Çargâh Makamı 

  Çargâh Peşrev
  *Çargâh Sirto
 
*Buselik Makamı 

   Bir Akşam Son Defa Seni Görmeden
  *Bana Bir Aşk Masalından Şarkılar Söyle

 https://www.youtube.com/watch?v=F4et68890OY

*Rast Makamı 


Açılan Bir Gül Gibi Gir Kalbe Gönül Gibi
Bağdat Yolu
Ben Kalender Meşrebim Güzel Çirkin Aramam
Ben Küskünüm Feleğe
Bir Gece Ansızın Gelebilirim
Eski Dostlar
Gitmesin Gözlerinden Pırıl Pırıl Arzular
Kalbim Seni Özler Yollarını Gözler
Gül Ağacı Değilem Her Gelene Eğilem

Rüya Gibi Her Hatıra Her Yaşantı Bana
Yine Bir Gülnihal Aldı Bu Gönlümü

*Ömrümce Hep Adım Adım

 https://www.youtube.com/watch?v=smnM9OWY2jc


*Uşşak Makamı Alişimin Kaşları Kâre
Ayva Çiçek Açmış Yaz Mı Gelecek
Bu Akşam Gün Batarken Gel
Gamzedeyim Deva Bulmam
Gözlerin Doğuyor Gecelerime
Gurbet O Kadar Acı Ki Ne Varsa İçimde
Mehtaplı Gecelerde Hep Seni Andım
Kadifeden Kesesi
Niçin Baktın Bana Öyle
Söyle Sevgili, Sevgili Söyle
Telgrafın Tellerine Kuşlar Mı Konar
Zulmetle Ayrılık Bestesi Yapan (Geceler)

*Akşam Oldu Hüzünlendim Ben Yine

https://www.youtube.com/watch?v=5d-FPmSka-o 

*Hicaz Makamı 


Ada Sahillerinde Bekliyorum
Ayrılık Ateşten Bir Ok
Ben Gamlı Hazan Sense Bahar Dinle De Vazgeç

Bir Bahar Akşamı Rastladım Size
Değdi Saçlarıma Bahar Küleği – Azeri
Enginde Yavaş Yavaş
Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor (Hicaz Türkü)
Ey Büt-İ Nev Edâ Olmuşum Müptelâ
Gemilerde Talim Var
Gönül Penceresinden Ansızın Bakıp Geçtin
Gözyaşımda Saklısın, Ağlayamam Ben
Kapıldım Gidiyorum Bahtımın Rüzgârına
Kırmızı Gülün Alı Var
Körfez'deki Üç Beş Güzel Söylesinler Şarkı Gazel
Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece
Nasıl Geçti Habersiz O Güzelim Yıllarım
Ne Gelen Ne Soran Var, Acı Geçti Günlerim
Neyleyim Köşkü Neyleyim Sarayı
Pencere Açıldı Bilal Oğlan Piştov Patladı
Sana Dün Bir Tepeden Baktım Aziz İstanbul
Senede Bir Gün
Sevemez Kimse Seni Benim Sevdiğim Kadar
Söyleyemem Derdimi Kimseye, Derman Olmasın Diye
Şarkılardan Fal Tuttum İkimize Kaç Kere
Tel Tel Taradım Zülfünü
Vardar Ovası

*Benim Yârim Gelişinden Bellidir

https://www.youtube.com/watch?v=UiP8oqGv2vs *Uzzal Makamı 

*Uzzal Peşrev V.Murad

 https://www.youtube.com/watch?v=YQSK1AKho-M*Hümayun Makamı


*Hicaz Hümayun Saz Semaisi

https://www.youtube.com/watch?v=Inih6e8c-nw 


*Zirgüleli Hicaz Makamı 


*Senede Bir Gün

https://www.youtube.com/watch?v=yvg6iHpt5C4 


*Neva Makamı


Ben Yürürüm Yâne Yâne Aşk Boyadı Beni Kâne
*Sevdi Bu Gönül Seni Yaman Eylemedi

https://www.youtube.com/watch?v=fWQeR1hCVTw 


*Hüseyni Makamı 


Hicrân Oku Sînem Deler

Senden Bilirim Yok Bana Bir Fâide Ey Gül
Yağdır Mevlâm Su
Yanık Ömer Her Savaştan Bir Yara Taşıyor
Zeytin Gözlüm Sana Meylim Nedendir

*Menekşe Kokulu Yârim

https://www.youtube.com/watch?v=Coi_QmtGK9U 


* Karcığar Makamı 


*Kara Bulutları Kaldır Aradan

https://www.youtube.com/watch?v=xgq3_xbKn4I 

* Basit Suzinak Makamı 


Gözlerin Bir İçim Su İçim Yandı Doğrusu
*Şimdi Uzaklardasın, Gönül Hicranla Doldu

https://www.youtube.com/watch?v=3yE0Q40vU9o 


* Kürdi Makamı


Dudaklarında Arzu Kollarında Yanlız Ben
Gülü Susuz Seni Aşksız Bırakmam
Güz Gülleri
Leylâ
*Seven Ne Yapmaz

https://www.youtube.com/watch?v=cHMJ-umeZiQ 


*Bu on üç basit makam haricinde yapıları itibariyle basit makamlara çok benzeyen dört makam daha vardır.
*Beyati Makamı


*Benzemez Kimse Sana Tavrına Hayran Olayım

https://www.youtube.com/watch?v=QZC9sYUtGEo 


*Muhayyer Makamı

*Çile Bülbülüm Çile

 https://www.youtube.com/watch?v=JvfDp7lQF3A * Tahir Makamı


Sarı Zeybek Şu Dağlara Yaslanır
Gönül Vermişken El Çektim Güzelden

*Develer Katar Katar Yayladan İner

https://www.youtube.com/watch?v=NO6gu_peXfs 


* Şehnaz Buselik Makamı

*Küçük Suda Gördüm Seni

https://www.youtube.com/watch?v=VlYgEKy-atE 


Türk Müziğinde Kullanılan Tam Dörtlü ve Tam Beşliler 

                        B) Göçürülmüş Makamlar ( Şed Makamlar )Bir makamı, kalıbını bozmadan asıl yerinden başka bir yere götürmek, o makamın şeddini yapmaktır. Yani o makamı göçürmektir.İsimlendirilmiş ve halen kullanılmakta olan şed makamlar;


* Acemaşiran Makamı


Bu Hal Zuhur Etmesin

*Gel Ey Denizin Nazlı Kızı

https://www.youtube.com/watch?v=RlMlz0Xyigg 


* Mahur Makamı


Âşıka Bağdat Sorulmaz Ufukları Aşar Gider
Beyoğlu’nda Gezersin

Yemenimde Hare Var

*Şarkımı Senin İçin Yazdığımı Bilseydin

https://www.youtube.com/watch?v=FdjBkBmBlyE * Sultanîyegâh Makamı

*Sen Şarkı Söylediğin Zaman

https://www.youtube.com/watch?v=T2M3gQshwoA 


* Nihavent Makamı


Affetmem Asla Seni
Aman Avcı Vurma Beni
Aşk Bu Değil Yapma Güzel
Aşka Gönül Vermem, Aşka İnanmam
Benim Gönlüm Sarhoştur Yıldızların Altında
Bir Demet Yasemen, Aşkımın Tek Hatırası
Bir İhtimal Daha Var, O Da Ölmek Mi Dersin
Bir Sevgi İstiyorum
Çamlıca Yolunda Âşığı Kolunda
Ellerim Böyle Boş Boş Mu Kalacaktı
Fikrimden Geceler Yatabilmirem
Gel Gönlümü Yerden Yere Vurma Güzel Ne Olursun
Gizli Aşk Bu Söyleyemem Derdimi Hiç Kimseye
Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar
Gözleri Aşka Gülen Taze Söğüt Dalısın
Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin
Gündüzüm Seninle Gecem Seninle
Hatırla Sevgilim O Mesut Geceyi
Hayal İçinde Akıp Geçti Ömrü Derbederim
İnleyen Nağmeler Ruhumu Sardı
Kız Sen İstanbul'un Neresindensin
Kimseye Etmem Şikâyet Ağlarım Ben Halime
Mihrabım Diyerek Sana Yüz Vurdum
Şarkılar Seni Söyler, Dillerde Nağme Adın
Şu Gönlümü Yaralayan Bu Bahtımı Karalayan (Sizden Biri)
Üsküdar’a Gider İken Aldı Da Bir Yağmur Kâtibim
Vücûd İkliminin Sultanı Sensin
*Yok Başka Yerin Lûtfu Ne Yazdan Ne De Kıştan (Kalamış)

https://www.youtube.com/watch?v=KjUWHryxQmk 


* Kürdîlihicazkâr Makamı


Âh Bu Şarkıların Gözü Kör Olsun
Avuçlarımda Hâlâ Sıcaklığın Var İnan
Beni Kör Kuyularda Merdivensiz Bıraktın

Endülüs’te Raks
Seni Ben Ellerin Olsun Diye Mi Sevdim
Seninle Buluşmamız Ne Kadar Zor Olsa Da
Unuturum Diye Yorma Kendini
Yıldızlı Semalardaki Haşmet Ne Güzel Şey

*Bu Akşam Bütün Meyhanelerini Dolaştım İstanbul'un

https://www.youtube.com/watch?v=wXqY7dw0LYQ 


* Zirgüleli Suzinak Makamı

*Zirgüleli Suzinak Saz Semaisi.(Hasan Esen Bestesi)

https://www.youtube.com/watch?v=SloQQeLR5I4 


* Şedaraban Makamı

*Bülbül Ne İçin Dâmen-i Yâre El Uzattın

https://www.youtube.com/watch?v=T-ZcgEaYpcw * Evcara Makamı

*Hüsnüne Mâil Gönlüm Ezelden

https://www.youtube.com/watch?v=bTVqzoLyevs 


* Hicazkâr Makamı

*Gönül Derdi Çekenleri Gizlice Yaş Dökenleri

https://www.youtube.com/watch?v=MXwKNcIAKQM 


* Suz-i dil Makamı

*Unutamıyorum, Unutamıyorum Gecem Yok Artık Gündüzüm Yok

https://www.youtube.com/watch?v=IrQZAc5gtN8 *Ruhnevaz Makamı

*Ruhnevaz Taksim

http://www.izlesene.com/video/mutlu-torun-ruhnevaz-taksim/6747468 


* Ferahnüma Makamı

*Ferahnüma Peşrevi

http://www.izlesene.com/video/cesitli-sanatcilar-ferahnuma-pesrevi/5748139 * Aşkefza Makamı

*Ömrümüzün Baharı Birlikte Geçti

https://www.youtube.com/watch?v=fwMtbutMFjY


* Heftgah Makamı

-                        C) Bileşik Makamlar (Mürekkep Makamlar) Yapısında çeşitli makam dizileri bulunduran makamlara Bileşik Makamlar denir.
Bileşik Makamlar, karar perdesine göre 8 gurupta incelenir.

1. Yegâh perdesinde karar verenler.
2. Hüseyni Aşiran perdesinde karar verenler.
3. Acem Aşiran perdesinde karar verenler.
4. Irak perdesinde karar verenler.
5. Rast perdesinde karar verenler.
6. Dügâh perdesinde karar verenler.
7. Segâh perdesinde karar verenler.
8. Buselik perdesinde karar verenler.
Bu bölümde inceleyeceğimiz makamlar şunlardır;
*Ferahfeza Makamı 

*Yıllarca Ben Seni Aradım Durdum

https://www.youtube.com/watch?v=xMs2Vlz0Q8I 


*Irak Makamı  

-*Evç Makamı 
*Şahâne Gözler Şahâne

http://www.izlesene.com/video/melihat-gulses-sahane-gozler-sahane/6451573 


* Bestenigâr Makamı 


Gayrıdan Bulmaz Teselli Sevdiğim

*Ben Seni Sevdim Seveli Kaynayıp Coştum

http://www.dailymotion.com/video/xvfeux_meral-ugurlu-ben-seni-sevdim-seveli-kaynayip-costum-hd_music 


*Ferahnâk Makamı 


Bir Dilbere Dil Düstü Ki Mahbub-i Dilimdir

Sensiz Cihanda Aşıka İşret Reva Mıdır

*Ruhumda Bahar Açtı, Onun Bülbülü Sendin

https://www.youtube.com/watch?v=bFPXNRQj9ws 


*Şevk-Efza Makamı 

*Sebep Sensin Gönülde İhtilale

https://www.youtube.com/watch?v=QemnoO8_7yA


*Nikriz Makamı


Karanlık Ruhumu Aydınlatacaksın Sandım
Neden Hiç Dinmiyor Gözyaşların Biçare Gönlüm

*Gönül Ne İçin Ateşlere Yansın

https://www.youtube.com/watch?v=i0YC88AqSHY 


*Nev'eser Makamı 


Diyemem Sine-i Berrakı Semenden Gibidir
Köpürsün Badeler Peymaneler Feyyareler Gelsin
Bahar Erdi Yeşillendi Çemenler
Ömür Ne Çabuk Hazan Oldu

*Ey Gözleri Ahu Misal

https://www.youtube.com/watch?v=z3Ft2LYH7Nc 


*Suz-i Dilara Makamı 

*Ab-ü Tâb İle Bu Şeb Hâneme Cânân Geliyor

https://www.youtube.com/watch?v=2gs1UmnSkok *Zavil Makamı 

Bulunmaz Nev Civansın Hemdemi Ağyarsın
*Ela Gözlüm Yıktın Benim Evimi

https://www.youtube.com/watch?v=W16LOA6jK04 *Acem Makamı 

Bu Bir Değil Sekiz Değil Yüz Değil
Ey Bülbül-i Şuride Gülistanıma Girme
İki Dilber Söyleşirler
Ruhlerin Seyredelim Berk-i Gül-i Ter Yerine
*Efendimsin Cihanda İtibarım Varsa Sendendir

http://www.izlesene.com/video/mutlu-torun-efendimsin-cihanda-itibarim-varsa-sendendir/5544219


*Muhayyerkürdî Makamı 
 

Aşkınla Yana Yana Kül Olsa Da Ocağım
Bir Garip Yolcuyum Hayat Yolunda


Boş Çerçeve
Burası Agora Meyhanesi
Damarımda Kanımsın
Duydum Ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini
Elbet Bir Gün Buluşacağız
Hani O Bırakıp Giderken Seni (Veda Busesi)
İçin İçin Yanıyor Yanıyor Bu Gönlüm
Kadehinde Zehir Olsa
Mevsimler Yas Tutup Güller Ağlasın
Ne Olursun Güzelim Sevsen Beni
Sakın Bir Söz Söyleme Yüzüme Bakma Sakın (İntizar)

*Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın

https://www.youtube.com/watch?v=oRyjxqyZz3k 


*Acemkürdi Makamı 


Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden

Rüzgâr Uyumuş Ay Dalıyor Her Taraf Issız

*Fikrimin İnce Gülü Gönlümün Şen Bülbülü

https://www.youtube.com/watch?v=cNjpql9GWCA 


*Gerdaniye Makamı 


Yar Ayrılık Yaktı Beni
Zeynep’im Uçtu Gitti

*Kervanım Geçmiyor Kardan

https://www.youtube.com/watch?v=QRtpmJdn5Ko 


*Hisarbuselik Makamı 

Bir Nevcivansın
*Dü Çeşmimden Gitmez Aşkın Hayali

http://www.izlesene.com/video/zeki-muren-du-cesmimden-gitmez-askin-hayali-hisarbuselik-duyek-sarki/5757925 
*Saba Makamı 


Bir Dalda İki Kiraz
Mendilimin Yeşili Ben Kaybettim Eşimi
Yeşil Yaprak Arasında Kırmızı Gül Goncesi
*Çok Aşığın Var Diyorlar

https://www.youtube.com/watch?v=bxddEQoASy0 


*Saba Zemzeme Makamı 

Aşkınla Düştüm Ateşe
Kabûl Eyle Sanadır Arz-I Hâlim
*Hayal-İ Yâre Değme Girye Dursun
https://www.youtube.com/watch?v=etr0_e4sdF4 


*Nişaburek Makamı 


Varsın Gönül Aşkınla Harab Olsun Efendim

*Ayrılık Yarı Ölmekmiş

https://www.youtube.com/watch?v=aI1u0Y7iaf0 


*Isfahan Makamı 

Hak Yarattı Âlemi Aşkına Muhammed'in
Düştü (Gönül-Gönlüm) Yandı Nâre

Fâriğ Olmam Eylesen Yüz Bin Cefâ Sevdim Seni
Sen De Mi Hâlâ Esir-i Zülf-i Yâr Olmaktasın


*Etme Beyhûde Figan Vazgeç Gönül

https://www.youtube.com/watch?v=gpTvxZOBoC8 


*Beyati Araban Makamı


Ta Yürekten Kopuyormuş Gibi Hummalı Sesin
Mest-i Nâzım Âşıkla Her Dem Tegâfül Gösterir
*Beni Candan Usandırdı

https://www.youtube.com/watch?v=Szl8eR-ktRM *Tahir Buselik Makamı Açıldı Bağçe-i Reng-i Bûda Yâr-ı Bahar
Devr-i Lâlinde Baş Eğmem Bâd-ı Gül-Fâme Ben
O Gül Endam Bir Al Şâle Bürünsün Yürüsün
Bülbül Gibi Dem-Be-Dem Olmaz Mıyım Nağme-Zen

*Vardım Ki Yurdundan Ayağ Göçürmüş

http://www.izlesene.com/video/melihat-gulses-vardim-ki-yurdundan-ayag-gocurmus/5804691 


*Şehnaz Makamı


Beni Âteşlere Salan O Kapkara Siyâh Gözler
Bir Dilberi Sevdim Ki Güzeller Güzelidir

Dîdem Yüzüne Nâzır, Nâzır Yüzüne Dîdem
Ey Dilber-i İşvebaz Nedir Bu Sendeki Naz
Feryâd Ki Feryâdıma İmdâd Edecek Yok
Fırsat Bulsam Yâre Varsam
Sana Ey Cânımın Cânı Efendim Kırıldım, Küstüm, İncindim, Gücendim

*Bir Nev-Civana Dil Müptelâdır

https://www.youtube.com/watch?v=6RUv0ud22Q4 *Dügâh Makamı 

Bir Yaz Günüydü Ayrılmıştık Birbirimizden
Yine O Menekşe Gözler Aralı
Aksaray'dan Geçer İken Çevirdiler Yolumu

Pek Sevdim Efendim Seni Gayetle Beğendim (Dügah Kâr)
Zannetme Seni Şimdi Görüp Gönlümü Verdim

*Ne Yamandır Dil-i Bî-çâreye Olmak Müşteri

 https://www.youtube.com/watch?v=aQy7hiLvuoo*Hüzzam Makamı 

Akasyalar Açarken
Arabaya Taş Koydum

Dargın Ayrılmayalım Diye Koştum Sana Dün
Dilimi Bağlasalar Anmasam Hiç Adını
Her Gece Yollarda Gözledim Seni
İndim Havuz Başına
Kıskanırım Seni Ben
Ömrümüzün Son Demi Son Baharıdır Artık
Rüzgâr Susmuş Ses Vermiyor Nedendir
Söyleme Bilmesinler Bu Aşkın Bittiğini
Yanıyor Mu Yeşil Köşkün Lambası Yâr

*Bu Ne Sevgi Ah, Bu Ne Izdırap

https://www.youtube.com/watch?v=sH6kG2-Ymhc

*Segâh Makamı 

Ayrılık Yaman Kelime
Ben Seni Unutmak İçin Sevmedim

Dönülmez Akşamın Ufkundayız Vakit Çok Geç
Gurbet İçimde Bir Ok Her Şey Bana Yabancı
Kapat Gözlerini Kimse Görmesin (Bak Yeşil Yeşil)
Köprüler Yaptırdım Gelip Geçmeye (Karam)
İncecikten Bir Kar Yağar Tozar Elif Elif Diye
Leylâ Bir Özge Candır Kara Gözlü Ceylândır
Olmaz İlaç Sine-İ Sad Pâreme
Ölürsem Yazıktır Sana Kanmadan

*Dertliyim Ruhuma Hicranımı Sardım Da Yine

https://www.youtube.com/watch?v=rtM1uE9qqvE *Müstear Makamı 

Aşkın Aldı Benden Beni Bana Seni Gerek Seni
Firâkınla A Sultanım

Gönül Ey Mâh-Rû Aşkınla Ârâm Etmeden Kaldı
Sana Dil Mâh-i Tâbânım Yakıştı

*Evvel Benim Nâzlı Yârim Severim Kimseler Bilmez

https://www.youtube.com/watch?v=osRxYA3J9OA 
…MERAKLISINA… :)
Türk müziğinde 590 makam tespit edilmiştir. Ancak bunların birçoğu bugün kullanılmamaktadır (günümüzde 150 kadar makam kullanılsa da çoğunlukla eser verilen makam sayısı 40 civarındadır)

***Türk Musikisinde Bugüne Kadar Kullanılan Makamlar***

    1. Âb-ı Kevser
    2. Acem
    3. Acem-Aşîrân
    4. Acem-Bâ-Zir-Keşîde
    5. Acem-Bûselik
    6. Acem-Irak
    7. Acem-Kürdî
    8. Acem-Murassa
    9. Acem-Rast
    10. Acem-Zemzeme
    11. Acem-Zir-Keşîde
    12. Acemli Rast
    13. Âgâaze-i Kâbili
    14. Aheng-i-Tarâb
    15. Akberi
    16. Anber-Efşân
    17. Arabân
    18. Arabân-Kürdî
    19. Arabân-Nigâr
    20. Arabân-ı-Cedîd
    21. Arazbâr
    22. Arazbâr-Bûselik
    23. Arazbâr-Zemzeme
    24. Âvâz-ı Zenbûr
    25. Azrâ
    26. Aşîrân
    27. Aşîrân-Mâye
    28. Aşîrân-Vefâdar
    29. Aşîrân-Zemzeme
    30. Aşk-Efzâ
    31. Bâd-ı-Sabâ
    32. Bahâr
    33. Bahr-i-Nâzik
    34. Bayâti
    35. Bayâti-Arabân
    36. Bayâti-Arabân-Bûselik
    37. Bayâti-Aşîrân
    38. Bayâti-Bûselik
    39. Bayâti-Hisâr
    40. Bayâti-Isfahân
    41. Bayâti-Kürdî
    42. Bend-i-Bûselik
    43. Bend-i-Hisâr
    44. Beste-Hisâr
    45. Beste-Isfahân
    46. Beste-Nigâr
    47. Beste-Nigâr-Hisarek
    48. Beste-Nigâr-ı-Atîyk
    49. Beste-Nigâr-ı-Kadîm
    50. Beynel-Bahreyn
    51. Beyzâ
    52. Bezm-i Tarâb
    53. Bezmâra
    54. Buhârî
    55. Bûselik
    56. Bûselik-Aşîrân
    57. Bûselik-Gerdâniye
    58. Bûselik-Geveyşt
    59. Bûselik-Mâye
    60. Bûselik-Nevrûz
    61. Bûselik-Selmek
    62. Bûselik-Şehnaz
    63. Bûstan
    64. Büzürk
    65. Büzürk-Gerdâniye
    66. Büzürk-Geveyşt
    67. Büzürk-Mâye
    68. Büzürk-Nevrûz
    69. Büzürk-Selmek
    70. Büzürk-Şehnâz
    71. Canfezâ
    72. Çârgâh
    73. Çârgâh-Âcem
    74. Çârgâh-Gerdâniye
    75. Çârgâh-Mahûr
    76. Çehâr-Âgâazin
    77. Daği-Bayâti
    78. Danişverân
    79. Dil Âvîz
    80. Dil-Ârâ
    81. Dil-Efruz
    82. Dil-Keşîde
    83. Dil-Nişîn
    84. Dil-Rübâ
    85. Dil-Sûz
    86. Dildâr
    87. Dilkeş-Hâverân
    88. Dilküşâ
    89. Dost-Gahî
    90. Dügâh
    91. Dügâh-Bûselik
    92. Dügâh-Mâye
    93. Dügâh-ı Acem
    94. Dügâh-ı Kadîm
    95. Ebû-Selik
    96. Efrûhiten
    97. Evcârâ
    98. Evc (Eviç)
    99. Evc-Aşirân)
    100. Evc-Bûselik
    101. Evc-Gerdâniye
    102. Evc-i Muhâlif
    103. Evc-Isfahân
    104. Evc-Maklüb
    105. Evc-Mâye
    106. Evc-Nihâvendi
    107. Ferâh
    108. Ferâh-Âver
    109. Ferâh-Zâyi
    110. Ferâhfezâ
    111. Ferâhnâk
    112. Ferâhnümâ
    113. Ferâhzâr
    114. Gamz-Edâ
    115. Gazâl
    116. Gerdâniye
    117. Gerdâniye-Bûselik
    118. Gerdâniye-Büzürk
    119. Gerdâniye-Hicâz
    120. Gerdâniye-Hüseynî
    121. Gerdâniye-Irak
    122. Gerdâniye-Isfahân
    123. Gerdâniye-Kûçek
    124. Gerdâniye-Kürdî
    125. Gerdâniye-Nevâ
    126. Gerdâniye-Nigâr
    127. Gerdâniye-Nikrîzi
    128. Gerdâniye-Rast
    129. Gerdâniye-Rehâvî
    130. Gerdâniye-Uşşâk
    131. Gerdâniye-Zirgüle
    132. Geveyşt
    133. Geveyşt-Bûselik
    134. Geveyşt-Büzürk
    135. Geveyşt-Gerdâniye
    136. Geveyşt-Hicâz
    137. Geveyşt-Hüseynî
    138. Geveyşt-Irak
    139. Geveyşt-Isfahân
    140. Geveyşt-Kûçek
    141. Geveyşt-Nevâ
    142. Geveyşt-Rehâvî
    143. Geveyşt-Uşşâk
    144. Geveyşt-Zirgüle
    145. Gonca-i-Rânâ
    146. Gururî
    147. Gül-Ruh
    148. Güldeste
    149. Gülistân
    150. Gülizâr
    151. Gülnâri
    152. Gülzâr
    153. Gülşen-i Vefâ
    154. Hadrâ (Hazrâ)
    155. Harran
    156. Hâver
    157. Hayâl-i Murâd
    158. Hayân
    159. Hazân
    160. Heftgâh
    161. Hicâz
    162. Hicâz Aşirân
    163. Hicâz-Acem
    164. Hicâz-Bûselik
    165. Hicâz-Büzürk
    166. Hicâz-Gerdâniye
    167. Hicâz-Geveyşt
    168. Hicâz-Irak
    169. Hicâz-Mâye
    170. Hicâz-Nevrûz
    171. Hicâz-Selmek
    172. Hicâz-ı Muhâlif
    173. Hicâz-ı Reke
    174. Hicâz-ı Türkî
    175. Hicâz-ı-Hicâz
    176. Hicâz-Zemzeme
    177. Hicâz-Şehnâz
    178. Hicâzeyn
    179. Hicâzî Hüseynî
    180. Hicâzî Isfahân
    181. Hicâzî Uşşâk
    182. Hicâzkâr
    183. Hicâzkâr-Bûselik
    184. Hicâzkârı-Kürdî
    185. Hisâr
    186. Hisâr- Vech-i Şehnâz
    187. Hisâr-Aşîrân
    188. Hisâr-Bûselik
    189. Hisâr-Evc
    190. Hisâr-ı Büzürk
    191. Hisâr-ı Gayr-ı Müstear
    192. Hisâr-ı Kâdim
    193. Hisâr-ı Kürdî
    194. Hisâr-ı Nîk
    195. Hisârek
    196. Hocest
    197. Horasan
    198. Hoş-Serâ
    199. Hucet
    200. Hudavendigâr
    201. Hufte-Isfahân
    202. Hûzi
    203. Huzî-Aşîrân
    204. Hûzi-Bûselik
    205. Hümâyûn
    206. Hüseynî
    207. Hüseynî- Geveyşt
    208. Hüseynî-Acem
    209. Hüseynî-Aşîrân
    210. Hüseynî-Bûselik
    211. Hüseynî-Gerdâniye
    212. Hüseynî-Horasâni
    213. Hüseynî-Kürdî (Zemzeme)
    214. Hüseynî-Nevrûz
    215. Hüseynî-Nikrîz
    216. Hüseynî-Rehâvi
    217. Hüseynî-Sabâ
    218. Hüseynî-Şehnâz
    219. Hüsn-ü Ân
    220. Hüzzâm
    221. Hüzzâm-ı Cedîd
    222. Hüzzâm-ı Kadîm
    223. Hüzzâm-ı Rûmi
    224. Irak
    225. Irak-Geceyşt
    226. Irak-Gerdâniye
    227. Irak-Mâye
    228. Irak-Nevrûz
    229. Irak-Selmek
    230. Irak-Şehnâz
    231. Irakı Acem
    232. Isfahân
    233. Isfahân-Bûselik
    234. Isfahân-Gerdâniye
    235. Isfahân-Geveyşt
    236. Isfahân-Irak
    237. Isfahân-Mâye
    238. Isfahân-Nevrûz
    239. Isfahân-Selmek
    240. Ifahân-ı Cedîd
    241. Isfahân-ı Sultâni
    242. Isfahân-Zemzeme
    243. Isfahân-Şehnâz
    244. Isfahânek-i Atîyk
    245. Isfahânek-i Cedîd
    246. Isfahânek
    247. Kâbilî
    248. Karcığar
    249. Kebûter
    250. Kûçek
    251. Kûçek-Geveyşt
    252. Kûçek-Mâye
    253. Kûçek-Nevrûz
    254. Kûçek-Selmek
    255. Kûçek-Sümbüle
    256. Kûçek-Zemzeme
    257. Kûçek-Şehnâz
    258. Kürdî
    259. Kürdî-Aşîrân
    260. Kürdîli Çârgâh
    261. Kürdîli Hicâzkâr
    262. Kürdîli Hümâyûn
    263. Lâle-Gül
    264. Lâle-Rûh
    265. Mâhûr
    266. Mâhûr-Aşîrân
    267. Mâhûr-Bûselik
    268. Mâhûr-Hân
    269. Mâhûr-i Kebîr
    270. Mâhûr-i Kebîr-i Kadîm
    271. Mâhûr-i Sagîyr
    272. Mâhûrek (Mâhûr-i Sagîyr)
    273. Mâhûri
    274. Matlûb
    275. Matlûbek
    276. Mâverâünnehr
    277. Mâye
    278. Mâye-Bûselik
    279. Mâye-Büzürk
    280. Mâye-Hicâz
    281. Mâye-Hüseynî
    282. Mâye-i Atîyk
    283. Mâye-i Kebîr
    284. Mâye-i Kevser
    285. Mâye-Irak
    286. Mâye-Isfahân
    287. Mâye-Kûçek
    288. Mâye-Nevâ
    289. Mâye-Rast (Rast-Mâye)
    290. Mâye-Rehâvî
    291. Mâye-Uşşâk
    292. Mâye-Zirgüle
    293. Mâşûk
    294. Meclis-Efrûz
    295. Mellâhi
    296. Mezmîm
    297. Mihr-i Cân
    298. Muhâlif
    299. Muhâlif-i Irak
    300. Muhâlif-i Rast
    301. Muhâlifek
    302. Muhayyer
    303. Muhayyer Bûselik
    304. Muhayyer Irak
    305. Muhayyer Kürdî
    306.Muhayyer Segâh
    307.Muhayyer Sümbüle
    308.Muhayyer Zirgüle
    309.Muhayyer-Zîrkeş
    310.Mûtedil
    311.Mûtrıbân
    312.Mûvafık
    313.Müberkâa
    314.Mücenebûr-Remel
    315.Müjdegâni
    316.Mürgâk
    317.Müsteâr
    318.Müsteârek
    319. Müteaddi
    320. Müşküye (Segâh-Aşîrân)
    321. Na-Murâd
    322. Nağme-i Kâbil
    323. Nâz
    324. Nâz-u Niyaz
    325. Nâzenin
    326. Necd-i Hüseynî
    327. Nesîm
    328. Nev-Edâ
    329. Nev-Eser
    330. Nev-Resîde
    331. Nevâ
    332. Nevâ-Acem
    333. Nevâ-Aşîrân
    334. Nevâ-Bûselik
    335. Nevâ-Gerdâniye
    336. Nevâ-Geveyşt
    337. Nevâ-Hüseynî
    338. Nevâ-Kürdî
    339. Nevâ-Mâye
    340. Nevâ-Nevrûz
    341. Nevâ-Selmek
    342. Nevâ-Şehnâz
    343. Nevây-ı Uşşâk
    344. Nevâziş
    345. Nevbahâr
    346. Nevrûz
    347. Nevrûz-Bayâti
    348. Nevrûz-Bûselik
    349. Nevrûz-Büzürk
    350. Nevrûz-Hicâz
    351. Nevrûz-Hüseynî
    352. Nevrûz-i Acem
    353. Nevrûz-i Arâb
    354. Nevrûz-i Hârâ
    355. Nevrûz-i Rast
    356. Nevrûz-i Rûmî
    357. Nevrûz-i Sultâni
    358. Nevrûz-Irak
    359. Nevrûz-Isfahân
    360. Nevrûz-Kûçek
    361. Nevrûz-Nevâ
    362. Nevrûz-Rehâvî
    363. Nevrûz-Sabâ
    364. Nevrûz-Uşşâk
    365. Nevrûz-Zirgüle
    366. Neşât-Âver
    367. Nigâr
    368. Nigâr-ı Nîk
    369. Nigâr-ı Nîk-Acem
    370. Nigârçek
    371. Nigârek
    372. Nihâvend
    373. Nihâvendi Cedîd
    374. Nihâvendi Kebir
    375. Nihâvendi Rûmî
    376. Nihâvendi Sagîyr
    377. Nikrîz
    378. Nikrîz-i Kebir
    379. Nikrîz-i Sagîyr
    380. Nikrîz-Segâh
    381. Nişâbûr (Nişâpûr)
    382. Nişâbûrek
    383. Nühüft (Nihift)
    384. Nühüft-Hicâzî
    385. Nühüft-i Kâdîm
    386. Pay-Zen-i Sabâ
    387. Pençgâh
    388. Pençgâh-ı Aşl
    389. Pençgâh-ı Zâid (Zâide)
    390. Perzerîn
    391. Pesendîde
    392. Pûşegân
    393. Râh-i Gül
    394. Râh-i Hâr-Ken
    395. Râh-i Hâr-Keş
    396. Râh-i Hûsrevâni
    397. Râh-i Rûh
    398. Râh-i Şeb-Diz
    399. Rahat-Fezâ
    400. Rahâtül-Ervâh
    401. Râmiş-Huvar
    402. Râmiş-i Cân
    403. Rast
    404. Rast-Acem
    405. Rast-Gerdâniye
    406. Rast-Geveyşt
    407. Rast-Hâverân
    408. Rast-Kürdî
    409. Rast-Mâhir
    410. Rast-Mâye
    411. Rast-Nevrûz
    412. Rast-Selmek
    413. Rast-ı Cedîd
    414. Rast-ı Kebîr
    415. Rast-Şehnâz
    416. Rehâvî (Rehâvî)
    417. Rehâvî-Gerdanîye
    418. Rehâvî-Geveyşt
    419. Rehâvî-Mâye
    420. Rehâvî-Nevrûz
    421. Rehâvî-Selmek
    422. Rehâvî-Şehnâz
    423. Rekb (Çârgâh-Rekb)
    424. Rekb-i Nevrûz
    425. Reng-i Dil
    426. Revâ-Irak
    427. Revnâk-Nümâ
    428. Ridâyî
    429. Rûh
    430. Rûh-Efzâ
    431. Rûhnevâz (Rûhnüvâz)
    432. Rûy-i Aşîrân
    433. Rûy-i Hicâz
    434. Rûy-i Irak
    435. Rıdvân
    436. Sabâ
    437. Sabâ-Aşîrân
    438. Sabâ-Bûselik
    439. Sabâ-Uşşâk
    440. Sabâ-Zemzeme
    441. Safâ
    442. Sâzkâr
    443. Se-Bahr
    444. Sebz-Ender-Sebz
    445. Sebz-Ender-Sebz-i Hisâr
    446. Sebz-Ender-Sebz-i Kadîm
    447. Sebz-î Hisâr
    448. Sebz-î Tâze
    449. Sebzî
    450. Segâh
    451. Segâh-Acem
    452. Segâh-Arabân
    453. Segâh-Mâye (Mâye)
    454. Segâh-Muhayyer
    455. Selmek (Selmekî)
    456. Selmek-Büzürk
    457. Selmek-Hicâz
    458. Selmek-Hüseynî
    459. Selmek-i Kebîr
    460. Selmek-i Sagîyr
    461. Selmek-Irak
    462. Selmek-Isfahân
    463. Selmek-Kûçek
    464. Selmek-Rast
    465. Selmek-Rehâvî
    466. Selmek-Zirgüle
    467. Ser-Bülend
    468. Ser-Henk
    469. Serendâz (Seng-Endâz)
    470. Sipihr
    471. Sipihr-Hüseynî
    472. Sipihr-Uşşâk
    473. Sireng
    474. Sultân-ı Bûselik
    475. Sultân-ı Cedîd
    476. Sultân-ı Nevâ
    477. Sultân-ı Segâh
    478. Sultân-ı Yegâh
    479. Sultân-ı-Irak
    480. Suz-i Dil
    481. Suz-i Dilâra
    482. Sûznâk (Basit Sûzinâk)
    483. Sünbüle
    484. Sünbüle-i Kâdîm
    485. Sünbüle-Nihâvend
    486. Şâd-Kâmı
    487. Şâh
    488. Şâhî
    489. Şâhvâr (Şehvâr)
    490. Şedd-i Arabân
    491. Şehnâz
    492. Şehnâz-Aşîrân
    493. Şehnâz-Bûselik
    494. Şehnâz-Büzürk
    495. Şehnâz-Hâverân (Irak)
    496. Şehnâz-Hicâz
    497. Şehnâz-Hüseynî
    498. Şehnâz-Kûçek
    499. Şehnâz-Kürdî
    500. Şehnâz-Nevâ
    501. Şehnâz-Rast
    502. Şehnâz-Rehâvî
    503. Şehnâz-Uşşâk
    504. Şehnâz-Zirgüle
    505. Şehr-i Naz (Şehr-Nâz)
    506. Şehvâr
    507. Şems-Efrûz
    508. Şeref-Nümâ
    509. Şevk-Âver
    510. Şevk-Efzâ
    511. Şevk-Engîz
    512. Şevk-i Cedîd
    513. Şevk-i Dil
    514. Şevk-i Serâb
    515. Şevk-i Tarâb
    516. Şeşgâh
    517. Şiâr
    518. Şinâver
    519. Şirâz
    520. Şirâz-Sünbüle
    521. Şirîn
    522. Şîvekâr
    523. Şîvekeş
    524. Şîvenümâ
    525. Şûrî
    526. Şüster
    527. Tâhir
    528. Tâhir-Bûselik
    529. Tâhir-i Kebîr
    530. Tâhir-i Sagîyr
    531. Tâhir-Kürdî
    532. Tanık
    533. Tarz-ı Bihîn
    534. Tarz-ı Cedîd
    535. Tarz-ı Nevîn
    536. Tebrîz
    537. Tehrîzî
    538. Tereşşüd
    539. Terkîb-i Sabâ
    540. Tüvânger
    541. Urfa-Mâhûr
    542. Uzzâl
    543. Uzzâl-Acem
    544. Uzzâl-Hüseynî
    545. Uzzâl-Şehnâz
    546. Uşşâk
    547. Uşşâk-Aşîrân
    548. Uşşâk-Gerdâniye
    549. Uşşâk-Geveyşt
    550. Uşşâk-Mâye
    551. Uşşâk-Nevrûz
    552. Uşşâk-Selmek
    553. Uşşâk-Şehnâz
    554. Vâmık
    555. Vech-i Arazbâr
    556. Vech-i Bûselik
    557. Vech-i Hüseynî
    558. Vech-i Şehnâz
    559. Yâr
    560. Yegâh
    561. Zâd-ı Dil
    562. Zâvîl (Zavil)
    563. Zâvîli (Zâvûli)
    564. Zâvîli Isfahân
    565. Zâvîli Segâh
    566. Zemzem
    567. Zemzeme (Eski Zemzeme)
    568. Zemzeme-Kürdî
    569. Zende-Rûd
    570. Zengüle (Zirgüle)
    571. Zengüle-Bûselik
    572. Zengüle-Gerdâniye
    573. Zengüle-Geveyşt
    574. Zengüle-Mâye
    575. Zengüle-Nevrûz
    576. Zengüle-Selmek
    577. Zengüle-Şehnâz
    578. Zengüleli Sûznak
    579. Zevk-Bahş
    580. Zevk-i Dil
    581. Zevk-u Tarâb
    582. Zirefkend
    583. Zirefkend Şarkı
    584. Zirefkend-i Büzürk
    585. Zirefkend-i Kûçek
    586. Zirefkend-i Rûmi
    587. Zirkeş-Hâveran
    588. Zirkeş-Hüseynî
    589. Zirkeşîde
    590. Zülf-i Nigâr


 Kaynak:


-http://sarkilarnotalar.blogspot.com/2010/12/rast-makami.html#ixzz2sedxiMMG
-http://tr.wikipedia.org/wiki/Makam_%28m%C3%BCzik%29
-https://www.youtube.com/?gl=TR&hl=tr